Ing. Ingrid Fábiková - INTER TOURS

Upraviť firmu

Podnikáme od 06.05.1998. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 1020085792. Môžete nás nájsť na adrese Dlhomíra Poľského 1054/38,  024 01 Kysucké Nové Mesto. Naše IČO je 34769234.

Prehľad našich činností

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť
Upratovacie práce
Čistenie budov
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Okresný úrad, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa v Kysuckom Novom Meste vydal koncesnú listinu sp.č.:ŽOS - 98/08456/002 zo dňa 06.05.1998 na Prevádzkovanie cestovnej kancelárie pre fyzickú osobu Ing. Ingrid Fábikovú. Z dôvodu právnej zmeny , vyplývajúcej zo zákona č.279/2001 Z.z. zo dňa 14.júna 2001, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej s účinnosťou od 01.09.2001 došlo k zmene charakteru koncesovanej živnosti Prevádzkovanie cestovnej kancelárie , Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste , odbor živnostenského podnikania vydal živnostenský list. Vydaný živnostenský list je preukazom živnostenského oprávnenia, ktorý zahŕňa platné¬zmeny a doplnky ku ktorým došlo k právnemu stavu 01.07.2002. Vzhľadom k tomu, že zmena dokladu o živnostenskom oprávnení sa vykonala z dôvodu právnych zmien úkon sa nespoplatňuje.

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info