Jozef Bajánek - MONTEX

Upraviť firmu

Podnikáme od 15.10.1990. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Litovelská 1331,  024 01 Kysucké Nové Mesto. Naše IČO je 22605185.

Prehľad našich webstránok

www.asfaltovanie.sk

Prehľad našich činností

Zámočnícke práce
Zváračské práce
Práca na kolesovom rýpadle Bielorus
Demolačné a zemné práce
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Maliarske a natieračské práce
Sprostredkovanie obchodu
Obchodná činnosť okrem koncesií a predaja drahých kovov
Prenájom nehnuteľností
Prenájom strojov a prístrojov
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom zariadení
Predaj vozidel a súčiastok
Porez dreva
Pilčícke práce
Lešenárske práce
Maliarske a natieračske práce
Výroba nábytku (neremeselná)
Výroba prívesov a návesov
Výroba produktov z betonu a cementu
Udržba ciest a asvaltovacie práce
Služby prevažne osobného charakteru
Samostatné čistenie textílií praním vrátane konečnej úpravy žehlením
Výučba jazdy na koni, vychádzky na koni do prírody, nosenie detí na poníkoch, vozenie na poníkoch v záprahu, základny výcvik koňa, ustajnenie koní, prevoz koní, dovoz krmiva pre kone a dobytok
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa vydal koncesnú listinu ŽO - 2000/00376/00012 zo dňa 15.11.2000 a zmenu ŽO - 2001/00279/00005 zo dňa 23.5.2001, ktorou udelil oprávnenie na vykonávanie koncesovanej živnosti:Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi pre fyzickú osobu Jozef Bajánek - MONTEX. Z dôvodu právnej zmeny vyplývajúcej zo zákona 279/2001 Z.z. zo dňa 14.6.2001, ktorým sa mení a doplňa zákon č.455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej s účinnosťou od 1.9.2001 došlo k zmene charakteru koncesovanej živnosti na voľnú , Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, odbor živnostenského podnikania vydava živnostenský list. Vydaný živnostenský list je preukazom živnostenského oprávnenia, ktorý zahrňa platné zmeny a doplnky ku ktorým došlo k právnemu stavu ku dňu 26.11.2002. Vzhľadom k tomu, že zmena živnostenského oprávnenia sa vykonala z dôvodu právnych zmien úkon sa nespoplatňuje.

Ďalšie odkazy

www.spolocnosti.info
www.abc.sk
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com