IGA, s.r.o.

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 16.03.1999. Naše daňové identifikačné číslo je: SK 2020133005. Môžete nás nájsť na adrese Cesta do Rudiny 2611,  024 01 Kysucké Nové Mesto. Naše IČO je 36384836.

Prehľad našich činností

Výroba a spracovanie úžitkového skla
Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Sprostredkovateľská činnosť
Demolačné a zemné práce
Výroba malty
Výroba betónu
Podnikateľské poradenstvo v stavebníctve
Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Výskum trhu a verejnej mienky
Reklamná činnost
Vydavateľská činnosti
Poriadanie kultúrných podujatí
Faktoring a forfaiting
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Upratovacie práce
Čistenie budov
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení.
Pohostinská činnosť
Predaj jedov v maloobchode Živnostenský list je vydaný na základe legislatývnych zmien. Dňom 1.7.2002 nadobúda účinnosť zákon č.284/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č.126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore v náväznosti na zmenu zákona č.455/91 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a dodatkov. Predmetná transformácia sa dotýka koncesnej listiny vydanej pod č.ŽO - 2002/00113/00007 zo dňa 22.01.2002.Koncesnú listinu vydal Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa na predmet podnikania " Predaj jedov v maloobchode, podnikateľskému subjektu IGA, s.r.o. Učinnosťou citovaného zákona sa predmetná činnosť mení na ohlasovaciu voľnú. Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, odbor živnostenského podnikania vydal z vlastného podnetu tento živnostenský list.
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača
Spracovanie údajov
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
Vykonávanie kurzov a školení a seminárov
Tvorba www stránky
Vedenie účtovníctva
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Opravy cestných motorových vozidiel
Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Výmena skiel motorových vozidiel
Prevádzkovanie automyvární
Predaj motorových vozidiel
Záložňa
Finančný leasing
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.zoznam.sk
www.obchodny-register.com