Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1072
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
14163276: Anna Čurajová
44861664: Anna Hajasová, Krajčírstvo - Hanah
35432381: Anna Miklošová - A.W.
41856228: Anna Pavelková
36361780: AnTechNet, s.r.o.
34766928: Anton Gašinec
44022034: Anton Haluska
35432080: Anton Janík
22603301: Anton Jedinák Kovorytectvo
37621297: Anton Kašaj - ML
35433086: Anton Korman
43445128: Anton Korman - ml.
33916021: Anton Králik
44614845: Anton Kuba
43194141: Anton Oravec ml.
32236557: ANTON PALICA
40525287: Anton Pápež
37620045: Anton Ponechal
32253575: Anton Revaj
31059864: Anton Svrček