Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1072
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
43208045: Anton Trnovec
43217923: Anton Trúchly
43471013: Anton Zuziak
37624521: Antonín Vlček
35434635: Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK
31591841: AXIS, spol. s r.o.
36427195: B-STAV, s.r.o.
36391492: BAREST, s.r.o.
37625390: Bohumil Ragula
41176286: Bohuslav Soukup
34590854: Boris Kykloš
43502458: Boris Papučík
40521265: Božena Toková
41175107: Branislav Beliančín
40523667: Branislav Čulák
40523977: Branislav Kresan
43179711: Branislav Slíž
43467997: Branislav Zradula
36386278: CALORIM Sk, s.r.o.
33684065: Cinko Jozef