Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1072
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
41172698: Ctirad Bobek
31640036: CTMC SLOVENSKO, Ltd., s.r.o.
41998731: Cyril Gazdík
43388256: Cyril Šidlo - CKS
34590048: Daniel Čulák
17936802: Daniel Ďurana
33680400: Daniel Falát - Maldafa
43113176: Daniel Holák
34764429: Daniel Kubaščík - ELDAK
43132103: Daniel Marošník
43252401: Daniel Martinček
37622510: Daniela Kuricová
43146902: Dávid Hlubina
36400891: DIMMAZ, s.r.o.
41932552: Dominik Kopas
10841610: Drahomír Škor
31593071: DREVODOM, spol. s r.o. "v konkurze"
36421359: DREVUX, s.r.o.
36848905: DUKOTRADING, s.r.o.
43301495: Dušan Baláž