Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba kovových konštrukcií
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
Výroba zbraní a munície
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
Výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru
Výroba ostatných kovových výrobkov

Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení

Počet firiem: 267
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
30550378: Ing. Ján Hruška - ELEKTROCENTRUM
22604359: ING. JAROSLAV HOŠTÁK
10841571: Ing. Jozef Šurhaňák - CORPUS
37624822: Ing. Jozef Troják - TECHKOV
37624806: Ing. Ľubomír Lokša
44281960: Ing. Milan Šedo
41177690: Ing. Pavol Vlček
36007340: ITEC INDUSTRIAL TECHNOLOGY, s.r.o.
35430877: Ivan Masaryk
43155529: Ivan Poliak
43655190: Ivan Skokan
33918210: Ivan Sládeček
40524132: Ján Bízik
35431598: Ján Čičala
43241182: Ján Čuraj
37620932: Ján Javorík
35433850: Ján Kopták
41172949: Ján Krištofík
34768564: Ján Kvašňovský
43764673: Ján Kvašňovský